1e Monteur (Mbo-3)

beroepsonderwijs.png


INLEIDING:

Een Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties is een functie in de elektrotechniek.
De opleiding en de functie worden afgekort met EMEI.
De opleiding is bedoeld voor elektromonteurs die in de praktijk aan Elektrotechnische Huis Installaties werken. Deze installaties kunnen in verschillende gebouwen en voorzieningen worden aangetroffen. Een Eerste Monteur moet deze installaties zelfstandig aan de hand van tekeningen en mondelinge instructies aanleggen.

Een beveiligingssysteem van een school of verlichtingsinstallaties en verkeerssignalering. Allemaal elektronische installaties die moeten worden aangelegd, gerepareerd en/of vernieuwd worden. Als Eerste monteur elektrotechnische installaties begeleid je ook minder ervaren collega’s en kun je op veel verschillende plekken aan de slag!

Daarnaast vormt een EMEI op de werkvloer een aanspreekpunt voor collega’s met betrekking tot vragen over de installatie en de aanwezige tekeningen. Eerste monteurs dragen meer verantwoordelijkheid in de praktijk voor Assistent monteur Elektrotechnische Installaties (AMEI) en daarnaast Monteur Elektrotechnische Installaties (MEI) ,daarnaast begeleid je ook minder ervaren collega’s en kun je op veel verschillende plekken aan de slag! 


OPLEIDINGSINFORMATIE:

Startdatum: Elke 1e maandag van de maand.                                                                               
Lesdagen en tijden: Maandag van 19:00 u – 22:00 uur.

Theorie -en Praktijkdagen 1e Monteurs :  Maandag van 19:00 u –22:00 uur.
Opleidingsduur: 8 maanden.
Termijnbetaling:  mogelijk 

Opleidingskosten:

Totaal:   € 5.800.-

Man_1.jpgBESCHRIJVING:

Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die de  opleiding 
(MBO-2) Elektrotechniek ,dan wel een gelijkwaardige opleiding heeft afgerond en die zich verder in de elektrotechniek wil verdiepen.
Je kunt na het volgen van deze cursus als leidinggevende monteur bij een willekeurige elektrotechnisch bedrijf te werk gesteld worden.

Je wordt opgeleid volgens de nieuwste normen en veiligheidseisen NEN1010 / 3140. Een technische vooropleiding als elektro- monteur (MBO-2) is daarom vereist, maar ook noodzakelijk.

Doel: Na het afronden van de opleiding 1e Monteur Elektrotechnische Installaties  heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur werkend op elektriciteit. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties te keuren (NTA 8025)  Ook beschik je over alle competenties om storingen te verhelpen en installaties aan te leggen.

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?
Als Eerste monteur Elektrotechnische Installaties kun je werk vinden bij verschillende installatiebedrijven. Als eerste monteur valt het begeleiden van medewerkers ook onder jou takenpakket. Je werkt zelfstandig en je hebt de leiding over een kleine groep collega’s. Je kunt werken in de elektrotechniek, industrie en in de bouwsector. 

Een Eerste Monteur Elektrotechnische installaties werkt meestal bij een installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in elektrotechniek. Deze installatiebedrijven werken vaak projectmatig en nemen klussen aan die op verschillende adressen moeten worden uitgevoerd. Een Eerste Monteur  moet daardoor flexibel inzetbaar zijn en over een rijbewijs beschikken.

Sommige installatiebedrijven verstrekken aan een EMEI ook een bus van het bedrijf met gereedschap zodat de monteur vanuit huis meteen naar de klus kan rijden. De klussen kunnen zowel in de woningbouw als in de utiliteit worden uitgevoerd. Ook industriële klussen komen voor in bijvoorbeeld fabriekshallen. Het soort project kan ook verschillen.

Zo zijn er nieuwbouwprojecten en renovatie projecten. Bij nieuwbouwprojecten kan een Eerste Monteur sterkstroom installaties zowel in de ruwbouw worden ingezet als in de af montage. De ruwbouw is veelal open bouw waarbij er nog geen ramen in een pand zijn aangebracht. Er moeten in deze beginfase van de bouw nog allemaal voorzieningen worden aangebracht. Een EMEI moet in die positie vaak nog de gleuven frezen in de muur waar de buizen voor elektrische bedrading moeten worden aangebracht.

Bij het afmonteren wordt het werk van een Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties meer gericht op het zichtwerk zoals het plaatsen van schakelaars en verlichtingspunten. Een Eerste Monteur legt zelfstandig elektrotechnische installaties aan in woningen en utiliteit. Hierbij kan gedacht worden aan de complete installatie van de meterkast tot aan de wandcontactdoos. Een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties met ervaring mag zelfstandig aan de slag met het inrichten van een meterkast en het aanbrengen van nieuwe groepen daarin.

Daarnaast legt hij ook bedrading aan en trekt hij draden naar wandcontactdozen en centraal dozen. Ook krachtgroepen van 380 Volt kunnen door een EMEI worden aangebracht in de meterkast.  Ook moet een EMEI ervaring hebben met tekening lezen. Je kunt ook bezig  zijn met het installeren van elektronische installaties of onderdelen daarvan. Ook zorg je ervoor dat deze installaties in perfecte staat zijn en blijven en kun je eventuele fouten repareren.

 Een beveiligingssysteem van een school of verlichtingsinstallaties en verkeerssignalering. Allemaal elektronische installaties die moeten worden aangelegd, gerepareerd en vernieuwd. Het is daarom belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren.


LESPROGRAMMA:

 (Duur: 8 maanden)
Tijdens de opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur.
Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.

Na afloop van de cursus beschik je o.a. over de volgende vaardigheden:
Eenvoudige inspectie uitvoeren
Eenvoudige meetapparatuur aflezen
Zintuiglijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s).

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren
Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
Correct gebruik van gereedschappen. Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden. Gecompliceerde storingen verhelpen.
Correct en veilig gebruik van gereedschappen. Storingsrapportage invullen.

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur
Herkennen en benoemen van componenten.
Functie van componenten benoemen.
Principewerking van componenten benoemen.
Functie van de installatie benoemen.


INHOUD:

Verdeelinrichting
Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWh?
Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde.
Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitsbouw van industriële verdeelinrichting. Beveiligingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie ,hotel ,kruis , wissel).

Schakeltechniek
Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?
Eenvoudige uitleg van begrippen ‘spanning, stroom en weerstand’.
Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop, drukknoppen. Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten.
Indeling en functie van schakelkasten.

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties
Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar.
Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging.
Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen. Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters, ventilatoren. Praktijkopdracht op eigen werkplek.

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen
Eenvoudige schema’s en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling.
Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.
Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur.

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek
Eenvoudige schema’s en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling.
Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.
Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur.

Practicum:
Dit doe je gedurende de gehele opleiding.
Groepenkasten 6-10 groepen samenstellen (schroef- + installatieautomaten) + geheel bedraden en doormeten vanaf de (Hoofd)veilighedenkast (Hak-kast)
Bedraden en aansluiten KWh-meter (1+3Fase)
Aansluiten motoren; bedrijfskasten (PLC) kookplaten (Keramische-en Inductie 1+3 Fase).

Afronding
De opleiding wordt  afgesloten met zowel een praktijk-als een theoretische toets.
Bij een positief eindresultaat word jou het Erkende certificaat:
1e Monteur Elektrotechnische Installaties uitgereikt!


INSCHRIJVEN:

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
Wij informeren je graag!


CONTACT:

Tel:     010 – 786.60.16
Mob:    06 – 18900363

Inspectie & keuringen Woninginstallaties/Utiliteit-->


   

 

Inschrijven 1e Monteur

Aanmelden en direct betalen met iDEAL » 

Inschrijven met betaalafspraak

This field can't be empty
This field can't be empty
Kies een datum
This field can't be empty

  • Deel deze pagina