2e Monteur (Mbo-2)

meterkast_3.pngberoepsonderwijs.png


INLEIDING:

Monteur Elektrotechnische Installaties . Wil je de 2e Monteursopleiding  volgen, dan heb je hiervoor minimaal een diploma/ Certificaat Assistent- Monteur Elektrotechnische Installaties nodig, dan wel een ander diploma of bewijsstuk (Elektrotechniek) dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële beschikking. De opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties  is voor een ieder toegankelijk(mannen en vrouwen) mits zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Een ieder die hun kennis op het gebied (Niveau-2) van elektrotechniek wilt bijspijkeren kan zich ook hiervoor aanmelden.


OPLEIDINGSINFORMATIE:

Startmoment:  Monteurs (mbo-2) :
Elke donderdag van de maand van 19:00 – 22:00 u Opleidingsduur: 8 maanden. Theorie is een integraal onderdeel van de praktijkvorming en alleen ondersteunend voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten! .
Termijnbetaling: Is mogelijk!.

Let op: In verband hiermede, rekenen wij een toeslag op het cursusgeld van 3% zijnde administratiekosten!
Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie verwijzen je naar de Belastingdienst.

Opleidingskosten: 
Totaal = € 5.600.-

Groep_1.png

Wat doet een Monteur Elektrotechnische Installaties?
Als monteur elektrotechnische Installaties leg je elektrotechnische installaties aan in gebouwen ,zoals woningen en kantoren. Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor ,een beveiligingssysteem voor een school, of een telefoonsysteem in een hotel. Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling voor de elektriciteit. .

Een Monteur Elektrotechnische Installaties heeft op zijn opleiding geleerd hoe die installaties veilig kan installeren conform de voorschriften. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van bedrading en het monteren van schakelinrichtingen en verdeelinrichtingen. Wandcontactdozen en centraal- dozen plaatsen in woningen en bedrading daar naar toe aanleggen. Ook het inrichten van de meterkast en het installeren van (nieuwe) groepen komen in de praktijk veelvuldig voor bij het werk van een Monteur Sterkstroominstallaties. Naast het aanleggen van deze installaties kan een MEI monteur ook ingezet worden om storingen te zoeken in bestaande systemen om deze te verhelpen. Waar werkt een Monteur Elektrotechnische Installaties?
Een Monteur Elektrotechnische Installaties werkt meestal voor een allround installatiebedrijf of een specialistisch elektrotechnisch installatiebedrijf. Vanuit dit installatiebedrijf wordt een zelfstandig Monteur Elektrotechnische Installaties naar verschillende projecten gezonden om, de in de vorige alinea genoemde, werkzaamheden te verrichten. De locaties waar de projecten worden uitgevoerd zijn zeer divers. Zo kan een Monteur Elektrotechnische Installaties werkzaam zijn in de woningbouw, industrie en utiliteit.

De fase waarin de projecten zich bevinden kan ook verschillen. Sommige projecten worden vanaf de ruw- bouwfase tot aan de afmonteren geheel door een Monteur Elektrotechnische Installaties afgerond. Het kan ook zijn dat een MEI wordt ingezet in het service en onderhoud van reeds gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. Omdat sterkstroom installatie monteurs op verschillende locaties werken is het bezit van een rijbewijs zeer gewenst.


LESPROGRAMMA  
MONTEUR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE (MBO -NIVEAU 2) 

Inhoud:

Vakkennis: Werking van installaties en apparatuur
Schema- en tekeningen lezen
Opbouw en werking installatie verklaren
Werking apparatuur en componenten verklaren
Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
Spreken van de vaktaal
Meetapparatuur en gereedschappen toepassen

Algemene elektrotechniek
Kennis van stroom, spanning, weerstand en vermogen. (1-en 3-fase)
Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting. Meten en meetapparatuur: juist gebruik van universeel-meter en ampère- tang. Installatietechniek.
Componentenkennis

kWh – meter, hoofdschakelaar, smeltpatronen, installatie-automaten en aardlekschakelaars. Lichtschakelaars (enkel- en dubbel-polige), lichtschakelingen (hotel; serie; kruis;) wandcontactdozen: enkelpolig en dubbel-polige (inbouw en opbouw). Opbouw van groepenkasten c.q. verdeelinrichtingen. bedradingsschema’s; installatietekeningen en aansluitschema’s maken. Kennis van (oude- en nieuwe) draadkleuren en doorsneden.

Praktisch toepassen NEN 1010/ NEN 3140
Toepassingsgebied en uitgangspunten NEN 1010. Opbouw van verdeelinrichtingen. Stroomstelsels (TN en TT stelsels). Ruimten en gebruiksfuncties. Kenmerken elektrisch materieel ( Klassenindeling en IP-klassen). Toepassen van schakelaars en lastscheiders. Begrippen basis bescherming, foutbescherming en aanvullende bescherming.

Gebruik aardlekschakelaars. Bescherming-, vereffenings- en aardleidingen. Juiste aanleg van elektrische leidingen. Aandachtspunten bij wijzigingen en uitbreidingen.  Praktisch inzicht in componentenkeuze en leidingdoornsnede. Overzichtelijke installaties (huisinstallaties en kleine utiliteitsinstallaties).

Practicum
De cursus Monteur Elektrotechnische Installaties duurt 28-30 weken. De lessen worden op donderdag verzorgd van 19.00 – 22.00 uur. 

Praktische toepassing NEN 1010
Tijdens de practicum voer je installatiewerkzaamheden uit o.a.:
Aanleggen en bedraden van verlichting eindgroepen (schroef- en installatieautomaten). Maken van steek- en draailasverbindingen
Beoordelen en opleveren van installatiewerk na inspectie

Afronding
Deze cursus wordt d.m.v. een praktijk- en een theorietoets afgesloten.
Bij een positief eindresultaat word je het  erkende STORC -certificaat:
Monteur Elektrotechnische Installaties (Mbo- niveau 2) uitgereikt.
Vervolg: Heb je de cursus 2e Monteur Elektrotechnische Installaties met goed gevolg doorlopen, dan is de volgende stap de praktijkopleiding:  
1e Monteur Elektrotechnische Installaties Installaties (MEI).


INSCHRIJVEN:

Nadat jij je hebt ingeschreven, ontvang je van ons een bevestiging alsmede een factuur. Hiermee kun je het cursusgeld per omgaande overmaken op het rekeningnummer van Stichting Technische Opleidingen Rotterdam o.v.v Cursus Elektriciteit.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
Wij informeren je graag!


Contact:

Tel – nr:   010 – 786.601.6
Mobiel:      06 – 452.250.04


 

  

Inschrijven 2e Monteur

Aanmelden en direct betalen met iDEAL » 

Inschrijven met betaalafspraak

This field can't be empty
This field can't be empty
Kies een datum
This field can't be empty

  • Deel deze pagina