19 Opleidingen elektrotechniek


KIES JE VOOR EEN BAAN IN DE INSTALLATIE-OF ELEKTROTECHNIEK,
dan ben je bezig met het installeren, inregelen en in bedrijf stellen van installaties in bijvoorbeeld: woningen, bedrijfsgebouwen, woongebouwen, winkelbedrijven, utiliteitsgebouwen zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen. 

ALGEMENE INFORMATIE

BASISCURSUS EN ASSISTENT-MONTEUR
Elke 1e woensdag van elke maand start een nieuwe cursus voor basis-en assistent-monteurs
Praktijkavonden:  Elke woensdag van 18.00-22.00 uur.
Cursuskosten:        Het cursusgeld voor de Basiscursus dient voor aanvang van de cursus betaald te worden!

MONTEURSOPLEIDINGEN
Start:  Elke 1e  Donderdag van de maand 
Theorie -en Praktijk 
Cursuskosten: € 6.550.- 

CONTACT
Tel:     010 – 786.60.16
Mob:    06 – 18900363


 

BASISCURSUS ELEKTROTECHNIEK

Cursusduur:  6 Weken ( Elke Woensdag van 18:00 u- 22:00 u)
Cursuskosten: € 1450.- Vanaf  dag 1ga je al direct met je handen aan het werk!
Je hebt alle benodigde lesmateriaal tot je beschikking in bruikleen! Je hoeft dus  niets aan te schaffen!
Alle  opdrachten voer je  zelfstandig  uit onder deskundige begeleiding
Bij voldoende resultaat na de praktijktoets ontvang je het erkende Basiscertificaat Elektrotechniek.

OPLEIDING ASSISTENT-MONTEUR
Cursusduur: 3 maanden  (Mbo niveau 1)
Cursuskosten: € 3.200.-
  (inclusief studiemateriaal) 
Ben je in het bezit van een Basiscertificaat Elektrotechniek ,dan  kun je direct doorstromen naar de opleiding: Assistent- monteur  (Niveau-1 mbo)

OPLEIDING 2e MONTEUR
Cursusduur: 8 maanden (Mbo Niveau-2 )
Cursuskosten: € 6.550.– (inclusief studiemateriaal) Na afloop van de opleiding beschik je o.a. over de volgende vaardigheden:
–Eenvoudige inspectie uitvoeren
-Diverse lichtschakelingen: Hotel, Kruis, Serie, Kelder, etc.
-Groepenkasten bedraden (Schroef-en Installatieautomaten,
-Vakkennis, werking van installaties en apparatuur
Hoofdpunten inhoud opleiding:
-Verdeelinrichting, Praktisch toepassen NEN 1010/3140
-Schakeltechniek.
-Eerstelijnsinspectie elektrische installaties
-Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

OPLEIDING EERSTE MONTEUR
Cursusduur: 9 maanden ( Mbo -Niveau 3 )
Cursuskosten: € 6.750.- (incl. studiemateriaal)
Praktijk inclusief theorie op de maandagen
Na afloop van de cursus beschik je o.a. over de volgende vaardigheden:
–Eenvoudige inspectie uitvoeren
-Eerstelijnsonderhoud uitvoeren
-Eerstelijnsstoringen verhelpen

Cursusinhoud

 • Relatie NEN 3140 en NEN 3840 met Arbowet, Arbobesluit en
 • Europese normen zoals EN 50110
 • Bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties NEN 3140
 • NEN 3840 bedrijfsvoering van hoogspanningsinstallaties
 • Kennis van de risico’s bij werkzaamheden aan of nabij elektrische laag- of hoogspanningsinstallaties
 • De vijf essentiële veiligheidseisen voor het in en uit bedrijf nemen van elektrische installaties
 • Kennis van de opbouw en de functie van de elektrische installatie
 • Vaardigheid in het beoordelen en creëren van een veilig werkgebied
 • Vaardigheid in het toepassen van de juiste procedures bij elektrotechnische werkzaamheden
 • Theoretische achtergronden van de elektrotechnische energietechniek
 • Gebruik van gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in elektrische installaties
 • Hoe te handelen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties
 • Veiligstellen van elektrische installaties aan de hand van schakelplannen
 • Het in bedrijf nemen van installaties aan de hand van schakelplannen

Hoofdpunten inhoud opleiding:
-Vakkennis: Werking van installaties en apparatuur
-Schakelen met relais
-Algemene elektrotechniek
-Installatietechniek
-Praktisch toepassen NEN 1010/NEN 3140

SPECIALE CURSUS  Aangeboden:

BEDRADEN Groepenkasten  ( Schroef- + Installatieautomaten (2 dagdelen)
Cursuskosten: € 750.-  excl. Btw
Het bedraden van een groepenkast is aan regels gebonden. Deze regels kun je vinden in de NEN-1010 voorschriften en de NEN 3140  Binnen 2 dagdelen leren wij jou hoe je groepenkasten moet bedraden volgens de thans geldende installatienormen met de daarbij behorende componenten voor de diverse eindgroepen met uitvoerige uitleg over alle componenten t.a.v. de groepenkasten)

 

                     

PROBLEMEN met uw Elektrische installatie?