Praktijkopleiding Elektricien

                                                                                          De beste praktijkopleiding voor jou!

 

Stichting Technische Opleidingen Rotterdam is dé klassieke praktijkschool voor het middelbaar-& Beroepsonderwijs in Rotterdam.Zij verzorgt verkorte elektrotechnische opleidingen op mbo-niveau voor iedereen die elektricien wilt worden.

Een ieder , -mannen en vrouwen- die geinteresseerd is in het beroep van elektricien in de woningbouw en/of utiliteit, kan zich direct voor 1 van onze cursussen inschrijven.Je wordt prraktisch opgeleid door vakbekwame-en ervaren docenten uit het bedrijfsleven.Stichting technische opleidingen Rotterdam is erkend als leerbedrijf op mbo-neveau

Zij staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. Wil je een snelle-en praktische beroepsopleiding volgen, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Onze primaire doelstelling is en blijft om werkelozen, dan wel een ieder die werkeloos dreigt te worden of omgeschoold wilt worden, praktisch onderwijs aan te bieden

Wie een opleiding volgt om zich te specialiseren in 1 van de vele installatie disciplines, moet uiteindelijk aan eindtermen of vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eindtermen of vakbekwaamheidseisen bepalen over welke kennis en kunde de betreffende vakman of vrouw moet beschikken. Alleen blijkt in de praktijk nog te vaak, dat de eindtermen en eisen niet eenduidig zijn. Zo kan een opgeleide persoon in Groningen over een andere kennis en kunde beschikken dan iemand in Zeeland of Limburg, terwijl ze op papier dezelfde opleiding hebben gevolgd (bron Installq)